Speaking your language

RevenueSA is committed to helping you in your own language.

Please contact us on one of the telephone numbers below, and we will arrange for the Interpreting and Translating Centre to be made available to you at an agreed time.

Emergency Services Levy: (08) 8226 3750

Land Tax: (08) 8226 3750

First Home Owner Grant: (08) 8226 3750

Stamp Duty or other general enquiries : (08) 8226 3750

ሬቨኑደቡብአውስትራሊያ (RevenueSA) በራስዎ ቋንቋ እርስዎን ለመርዳት ተዘጋጅቷል።

እባክዎን ከታች በተጠቀሰው ቁጥር ይገናኙን እና ከትርጉምና ከአስተርጓሚ ማእከል አስተርጓሚ በማቅረብ ከሠራተኞቻችን ከአንዱ ጋር በሚመችዎ ጊዜ እንዲገናኙ/እንዲደውልልዎ እናደርጋለን።  ይህ አገልግሎት የሚሰጠው በነፃ ነው።

የአደጋ ጊዜ አገልግሎቶች ክፍያ (ሌቪ): (08) 8226 3750

የመሬት ግብር: (08) 8226 3750

ለመጀመሪያ ቤት ባለቤትነት የገንዝብ ድጋፍና የቴምበር ቀረጥ: (08) 8226 3750

ለሌሎች ጥያቄዎች: (08) 8226 3750

إن إدارة الدخل لجنوب أستراليا (ريفينيو ساوث أستراليا – RevenueSA) تلتزم بتقديم المساعدة لك بلغتك.

الرجاء الاتصال بإحدى الأرقام الهاتفية أدناه، ثم سنقوم بترتيب خدمة من مترجم/مترجمة من مركز الترجمة الشفهية والخطية لمقابلتك مع إحدى موظفينا أو الاتصال بك بوقت متفق عليه. ليس هناك أجرة لهذه الخدمة.
الاستعلامات حول:

ضريبة الخدمات الطارئة: 3750 8226

ضريبة العقارات: 3750 8226

منحة امتلاك أول منزل ورسوم الدمغة: 3750 8226

استعلامات أخرى:  3750 8226

RevenueSA se obavezala da Vam pruži pomoć na vašem jeziku.

Molimo da nam se javite na jedan od dole naznačenih telefonskih brojeva, a mi ćemo Vam osigurati tumača iz agencije “Interpreting and Translating Centre“i našeg zaposlenika da se sa Vama sastanu ili obave razgovor preko telefona u dogovoreno vrijeme. Ova usluga se ne naplaćuje.

Emergency Services Levy– Ured za porez za interventne službe: (08) 8226 3750

Land Tax– Ured za porez na zemlju: (08) 8226 3750

First Home Owner Grant and Stamp Duty– Ured za potporu pri kupovini prve kuće i plaćanje takse: (08) 8226 3750

Ostale informacije: (08) 8226 3750

RevenueSA力求以你的母语为你提供帮助。

如需联系我们,请拨打以下某一个电话号码。在商定时间后,我们会安排传译与翻译中心的一名传译员,以及我部门的一名工作人员与你见面,或打电话给你。这是一项免费服务。

紧急服务税:(08) 8226 3750

土地税:(08) 8226 3750

首次购屋补助及印花税:(08) 8226 3750

其余咨询:(08) 8226 3750

南澳稅收署承諾,我們為你提供幫助,用你自己的語言。

請通過以下電話號碼與我們聯系,我們將從口譯和筆譯服務中心安排一位口譯員,並且我們的員工將在合適的時間與你面談/給你打電話。該服務不收取費用。

緊急服務稅: (08) 8226 3750

土地稅: (08) 8226 3750

首次置業補助和印花稅: (08) 8226 3750

其它咨詢: (08) 8226 3750

Organizacija RevenueSA je posvećena pružanju pomoći na vašem jeziku.

Molimo kontaktirajte nas na jedan od dolje navedenih telefonskih brojeva i mi ćemo organizirati tumača od Centra za tumačenje i prevođenje (Interpreting and Translating Centre), kao i jednog člana našeg osoblja i oni  će se sastati sa vama / nazvati vas u ugovoreno vrijeme. Ova usluga je besplatna.

Emergency Services Levy (Namet za hitne usluge): (08) 8226 3750

Land Tax (Zemljišni porez): (08) 8226 3750

First Home Owner Grant and Stamp Duty (Dotacija za vlasnike prve kuće i porez na prijepis): (08) 8226 3750

Ostala pitanja: (08) 8226 3750

Rɛ̈beniu de Junub Atharalya (RevenueSA) ka cë rɔt gam bë yïn kuɔny në thoŋdu.

Yïn läŋ yuɔ̈pë wuɔk në töŋ de kee nambaai ke talapuun tɔ̈ ciɛ̈në, ku ka buku them buku athok kɔɔr ënɔŋ Maktam de Wɛ̈ɛ̈r-Thok ku Wël-de-Wël (Interpreting and Translating Centre), ku raan töŋda ka bë yök kenë yïn kuɔ cɔɔl yïn ne kaam cë guiir.

Ka cïn wëu kɔrke në ye luɔië.

Juɛ̈ɛ̈r de Loi ke Akëmic (Emergency Serviceɛ Levy) (08) 8226 3750

Juɛ̈ɛ̈r de Piny (Land Tax) (08) 8226 3750

Kony ku Gut de Waragɛkic, de raan ɣɔc paandɛn tueeŋ (First Home Owner Grant and Stamp) (08) 8226 3750

Thiëc Kɔ̈k (Other Enquiries) (08) 8226 3750

Η Οικονομική Εφορία Νότιας Αυστραλίας (RevenueSA) έχει υποχρέωση να σας εξυπηρετεί στη γλώσσα σας.

Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε ένα από τα κάτωθι τηλεφωνικά νούμερα, κι εμείς θα φροντίσουμε να σας συναντήσει ή να σας τηλεφωνήσει ένας υπάλληλός μας μαζί μ’ ένα διερμηνέα από το Κέντρο Διερμηνείας και Μετάφρασης σε μια προορισμένη ώρα.
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν.

Πληροφορίες για το Φόρο Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης: (08) 8226 3750

Πληροφορίες για το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας: (08) 8226 3750

Πληροφορίες για το Επίδομα για Αγορά Πρώτης Οικίας και
Τέλη Χαρτοσήμου: (08) 8226 3750

Άλλες πληροφορίες: (08) 8226 3750

Il Dipartimento delle Imposte del South Australia, RevenueSA, è impegnato a darvi aiuto e informazioni nella vostra lingua.

Vi preghiamo di contattarci su uno dei seguenti numeri telefonici e organizzeremo un interprete dall’Interpreting and Translating Centre. Un nostro impiegato vi potrà quindi incontrare / telefonare in un orario concordato. Questo servizio è gratuito.

Emergency Services Levy: (08) 8226 3750

Land Tax: (08) 8226 3750

First Home Owner Grant and Stamp Duty: (08) 8226 3750

Altre informazioni: (08) 8226 3750

Image of contact details in Persian language

RevenueSA zobowiązuje się pomagać ci w twoim własnym języku.

Prosimy skontaktować się z nami pod jednym z podanych niżej telefonów, a my zorganizujemy spotkanie – lub zadzwonimy do ciebie – z pomocą tłumacza ustnego z Centrum Tłumaczeń w uzgodnionym terminie. Usługa ta jest bezpłatna.

Emergency Services Levy (opłata z tytułu pomocy w nagłych wypadkach): (08) 8226 3750

Land Tax (podatek gruntowy): (08) 8226 3750

First Home Owner Grant and Stamp Duty (subwencja na zakup pierwszego domu i opłata skarbowa): (08) 8226 3750

Inne zapytania: (08) 8226 3750

RevenueSA может предоставить вам помощь на вашем родном языке.

Пожалуйста, свяжитесь с нами по одному из приведенных ниже телефонных номеров, и  один из наших сотрудников вместе с переводчиком из Переводческого центра (the Interpreting and Translating Centre) либо организует с вами встречу, либо позвонит вам в согласованное время. Эта услуга предоставляется вам бесплатно.

Налог за предоставление служб экстренной помощи населению: (08) 8226 3750

Земельный налог: (08) 8226 3750

Субсидия для лиц, которые впервые приобретают жилье, и государственные пошлины: (08) 8226 3750

Другие вопросы: (08) 8226 3750

RevenueSA се обавезала да Вам помогне на Вашем језику.

Молимо Вас да нас назовете на један од доле наведених телефонских бројева и ми ћемо Вам обезбедити преводиоца из агенције „Interpreting and Translating Centre“ и нашег запосленог службеника да се организује састанак са Вама или разговор преко телефона у договорено време. Ова услуга је бесплатна.

Emergency Services Levy– (Канцеларија за таксу за хитне службе): (08) 8226 3750

Land Tax– (Канцеларија за порез на земљу): (08) 8226 3750

First Home Owner Grant and Stamp Duty– (Канцеларија за дотацију код куповине прве куће и плаћање таксе): (08) 8226 3750

Остале информације: (08) 8226 3750

Dakhliga Koofurta Awstaraaliya waxaa ka go’an inuu kuugu caawiyo luqaddaada.

Fadlan nagala soo xariir lambarrada telefoonada hoose midkood, annagana waxaan afceliye kaaga diyaarineynaa Xarunta Afcelinta iyo Tarjummaadda, iyo mid ka mid ah shaqaalaheenna in ay kula kulmaan / ama ku soo wacaan waqti leysku ogyahay. Adeeggan waa lacag la’aan.

Canshuurta Saaran Adeegyada Deg Degga ah: (08) 8226 3750

Canshuurta Dhulka: (08) 8226 3750

Lacagta loo Oggolyahay Lahaanshaha Guriga Ugu Horreeya iyo Shaabadda Ka Jaridda: (08) 8226 3750

Wixii su’aalo ah ee kale: (08) 8226 3750

RevenueSA se compromete a ayudarle en su propio idioma.

Sírvase ponerse en contacto con nosotros llamando a uno de los teléfonos que aparecen a continuación y organizaremos un intérprete del “Interpreting and Translating Centre” para que con un miembro del nuestro plantel se encuentre con usted o lo llame a una hora predeterminada. Este servicio es gratuito.

Emergency Services Levy (Impuesto para Servicios de Emergencia): (08) 8226 3750

Land Tax (Impuesto sobre Bienes Raíces): (08) 8226 3750

First Home Owner Grant and Stamp Duty (Subvención para Compradores de Vivienda por Primera Vez y Estampillado): (08) 8226 3750

Otras consultas: (08) 8226 3750

RevenueSA ina nia ya kukusaidia wewe katika lugha yako mwenyewe.

Tafadhali wasiliana nasi kwenye moja ya namba za simu chini, nasi tutapanga mkalimani kutoka Kituo cha Ukarimani na Utafsiri wa Lugha, na mmoja wa wafanyakazi wetu kuweza kukutana na /au  kukuita wewe katika mda mliokubaliana. Hakuna malipo kwa ajili ya huduma hii.

Ushuru wa Huduma ya Dharura: (08) 8226 3750

Ushuru wa Arthi: (08) 8226 3750

Msaada wa Mmiliki wa Kwanza wa Nyumba na Ushuru wa Stempu: (08) 8226 3750

Mahitaji mengine: (08) 8226 3750

Contact details in Tigrigna

Sở Thuế Vụ Nam Úc (RevenueSA) cung cấp dịch vụ giúp đỡ quí vị bằng tiếng Việt.

Xin liên lạc với chúng tôi qua các số điện thoại dưới đây, chúng tôi sẽ sắp xếp để thông dịch viên của Trung Tâm Thông Phiên Dịch cùng với nhân viên của chúng tôi gặp gở hoặc gọi điện thoại cho quí vị vào giờ đã hẹn trước.  Quí vị không phải trả tiền cho các dịch vụ này.

Thuế đảm phụ cho các dịch vụ khẩn cấp: (08) 8226 3750

Thuế Đất: (08) 8226 3750

Trợ cấp và thuế sang tên cho người mua căn nhà đầu tiên: (08) 8226 3750

Các thắc mắc khác: (08) 8226 3750